· 

Zelfgemaakt ontbijt - Homemade breakfast


favoriete recepten - favorite recepes

Met een compleet zelfgemaakt ontbijt je familie verrassen. Ook iets voor jou?

 

Ik heb de jam en de boter een dag van tevoren gemaakt. De scones heb ik in 35 minuten klaar gemaakt. De geur van het gebak gecombineerd met de verse roomboter en jam is heerlijk.

 

Een volgend weekend kan je weer brood bakken, want boter en jam hebje zeker nog over! Het brood zoals hierboven is heerlijk en duurt 1 uur om te maken, prima voor de vroege vogels onder jullie.

 

Zou je geen zin in hebben om boter te maken, kan je natuurlijk recepten van scones met gewone melk vinden ipv karnemelk

https://cookidoo.be/recipes/recipe/nl-BE/r168687

Of anders een verrukkelijk meerzaden brood, zonder melk of karnemelk

https://cookidoo.be/recipes/recipe/nl-BE/r75446

EN voor een glutenvrij dieet zijn er twee lekkere recepten van broodjes en scones. Jij kan nog meer vinden als je #glutenfree of #glutenvrij toevoegt als filter.

Glutenvrij brood

https://cookidoo.be/recipes/recipe/nl-BE/r161043

Glutenvrije scones

https://cookidoo.be/recipes/recipe/nl-BE/r114145

 

Surprise your family with a complete homemade breakfast. Something for you too?

I made the jam and butter a day in advance. I made the scones in 35 minutes. The smell of the pastry combined with the fresh butter and jam is delicious.
 
Next weekend you can bake bread again, because butter and jam are definitely left over! The bread as above is delicious and takes 1 hour to make, fine for the early birds among you.

 

If you don't feel like making butter, you can of course find recipes of scones with regular milk instead of buttermilk.
https://cookidoo.be/recipes/recipe/nl-BE/r168687
Or alternatively, a delicious multi-seed bread without milk or buttermilk
https://cookidoo.be/recipes/recipe/nl-BE/r75446
AND for a gluten-free diet there are two tasty recipes of sandwiches and scones. You can find even more if you add #glutenfree or #gluten-free as a filter.
Gluten-free bread
https://cookidoo.be/recipes/recipe/nl-BE/r161043
Gluten-free scones

https://cookidoo.be/recipes/recipe/nl-BE/r114145


Reactie schrijven

Commentaren: 0