· 

Nieuwe TM6 modi - Update 2.0

De Thermomix TM6 wordt verbeterd. Op dinsdag 22 september 2020 zal de software-update 2.0 wereldwijd beschikbaar zijn.

Wat is er nieuw met de TM 6?

1. VIDEO’s 

Er komen 2 soorten video's: 

a) gedetailleerde uitleg van de stappen dat extra uitleg vereisen tijdens het begeleid koken van recepten (d.w.z. niet alle stappen worden via video uitgelegd). Je hebt de keuze om een video te bekijken of over te slaan. De video's zijn zonder geluid en worden alleen gestreamd naar het TM6 scherm en niet gedownload op de Thermomix.

b) Inspirerende video's bij de onderwerp pagina's en artikelen zijn nu ook te bekijken op het TM6-scherm. Deze video's worden opgenomen en gestreamd naar het TM6 scherm.

2. EIERKOKERSTAND

Eieren koken wordt extra handig. U kiest het aantal eieren (2-6 stuks, maat M) en het gewenste kookpunt: zacht, medium zacht, medium hard of hard. Voorwaarde is dat de eieren uit de koelkast komen en dat de waterhoeveelheid tot de 1 liter markering van de beker gevuld is.

3. VERWARMINGSMODUS

Het eenvoudig en gelijkmatig verwarmen van vloeistoffen en crèmes is nu heel eenvoudig. De verwarmingsmodus is geschikt voor sauzen, soepen, babyvoeding, sappen, melk, maar niet voor rijst en noedels (vaste voeding) U kiest de temperatuur en de Thermomix berekent de tijd tot de temperatuur is bereikt.

De vlinder is niet verplicht, maar het is wel aan te bevelen, vooral voor hoeveelheden boven de 250 g en dikkere bereidingen, zodat de warmteverdeling efficiënter is. De vlinder is ook aan te raden bij het opwarmen van voedsel met kleine stukjes.

4. VERBETERDE REINIGINGSSTAND

Deze reeds bestaande modus is verbeterd. Er zijn nu 4 verschillende reinigingsmodi:

Deeg, Universeel, Vet & Caramel, Bruin.

Instructies:

- Giet 1 liter water met 1 eetlepel azijn en een druppel afwasmiddel in de mengbeker voordat u de modus start.

- Gebruik voor de "Bruin" modus alleen azijn of afwasmiddel en niet beide. Omdat de Thermomix met deze variant tot 105°C gaat, kan er bij gebruik van beide producten te veel schuim ontstaan.

- Gebruik de vlinder en het kookmandje alleen voor variaties deeg en universeel.

- Gebruik altijd de maatbeker bij het schoonmaken modus. 

 

The Thermomix TM6 is being improved. The software update 2.0 will be available worldwide on Tuesday 22 September 2020.

What is new with the TM 6?

1. VIDEOS

There will be 2 types of videos: 

a) detailed explanations of the steps that require additional explanations during accompanied cooking of recipes (i.e. not all steps are explained via video). You have the choice to watch or skip a video. The videos are without sound and are only streamed to the TM6 screen and not downloaded to the Thermomix.

b) Inspiring videos on the subject pages and articles ca also be viewed on the TM6 screen. These videos are recorded and streamed to the TM6 screen.

 

2. COOKING EGGS

Cooking eggs becomes extra handy. You choose the number of eggs (2-6 eggs, size M) and the desired boiling point: soft, medium soft, medium hard or hard. The condition is that the eggs come out of the fridge and that the amount of water is filled to the 1 litre mark on the cup.

3. HEATING MODE

The simple and even heating of liquids and creams is now very easy. The heating mode is suitable for sauces, soups, baby food, juices, milk, but not for rice and noodles (solid food) You choose the temperature and the Thermomix calculates the time until the temperature is reached.

The butterfly is not mandatory, but it is recommended, especially for quantities above 250 g and thicker preparations, so that the heat distribution is more efficient. The butterfly is also recommended when heating food with small pieces.

 

4. IMPROVED CLEANING MODE

This already existing mode has been improved. There are now 4 different cleaning modes:

Dough, Universal, Fat & Caramel, Brown.

Instructions:

- Use 1 litre of water with 1 tablespoon of vinegar and a drop of detergent into the mixing cup before starting the mode.

- For "Brown" mode, use only vinegar or detergent and not both. Because the Thermomix with this variant goes up to 105°C, too much foam can occur when using both products.

- Use the butterfly and cooking basket only for variations of dough and universal.

- Always use the measuring cup when cleaning mode. 

 


Reactie schrijven

Commentaren: 2
  • #1

    Renske van der Linden (woensdag, 23 september 2020 11:47)

    Hoe krijg ik die updates binnen? Als ik mn TM6 aanzet en er internetverbinding is dan zou het automatisch moeten gaan??

  • #2

    kooksensatie (woensdag, 23 september 2020 14:42)

    Dit werkt automatisch wanneer de TM6 verbinding maakt met de cookidoo. Anders kunt u naar beneden scrollen om te updaten in de instellingen en de update te starten.